Toms Kite Building Site

OPGELET: Het concept en de uitwerking van deze website, de inhoud en gegevens zijn intellectuele eigendom van de betrokkenen. We veronderstellen dan ook dat niemand hier commerciëel gebruik van maakt zonder toestemming.


CAUTION: The concept and the development of this website, the contents and data are intellectual property of the people concerned. We assume that nobody makes  commercial use of it without authorization.


ACHTUNG: Das Konzept und die Entwicklung dieser Website, den Inhalt und die Daten sind das geistige Eigentum der betrokkenen. We daher davon ausgehen, dass niemand hier macht die kommerzielle Nutzung ohne Genehmigung.

Tom Degryse:

Foto's - webdesign – webinhoud
Photos - web design - Web content
Fotos - Web Design - Web-Content

Hugo Maes:

Advies - webinhoud - verbeteringen - Engelse vertaling
Advice - Web content - improvements - English translation
Stellungnahme - Web Content - Verbesserungen - Englisch Übersetzung


Christian Derefat:

Ontwerp van Le Quartz
Draft Le Quartz
Entwurf Le Quartz


Lydia Longrun:

Deutsche Sprache


 


Maintenance and updating website: Hugo